Θα είμαστε στις διακοπές 3-10 Μαρτίου. Δεν θα είναι δυνατή η αποστολή φορτίων.